விழுப்புரம் மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் !

An Initiative of Liberty Institute
Beta Version
| Locate your Constituency
Lok Sabha ElectionVidhan Sabha ElectionPolling Stations ListBooth Level Officers ListConstituency Profiles
Bookmark and Share
Subscribe to Empowering India
Email:
Visit this group
New Feature
Skip Navigation Links
Join Empowering India Blog
EI on Facebook
Locate Your Constituency
Find Your Party
Political Analysis
Skip Navigation Links
Election Results and AnalysisExpand Election Results and Analysis
Know Your MLA and MPExpand Know Your MLA and MP
Know Your CandidateExpand Know Your Candidate
Build Query
Empowering India
Express Yourself
Official Web Sites
Skip Navigation Links
Liberty Initiatives
Skip Navigation Links
In Defence of Liberty
Empowering India
Miracle of Democracy
Civil Society Initiatives
Skip Navigation Links
Democracy Connect
Election Affairs
Forum for Electoral Integrity
Freedom Team of India
Gov Check - MPs, parties, constituencies
Group of Groups Mumbai
India Elections
Indian Elections
India Democracy
Indias Report
Jaago Re! One Billion Votes
Mumbai Votes
MyMP - IRIS (Beta)
National Election Watch -ADR
Our MP - Indian MPs
Politicking
PRAJA
PRS Legislative Research
Research Foundation for Governance
Satark Nagrik Sangathan
Smart Vote India
VoteIndia
Vote Report
Wada Na Todo
Gadgets powered by Google
Select State:

Select Constituency:
District: Viluppuram

Constituency: Tindivanam
Polling Stations List
Click here to see the list of Booth Level officers

Polling Station No.Polling Station NameVoters ListPolling Station MapTotal ElectorsAreas
1Govt. Hr.sec.school ,olakkur Voters ListMap Link Olakkur (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Post Office St, Olakkur (r.v) & (p) - Nadu St, Olakkur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Raiway Peter Road, Olakkur (r.v) & (p) - Agarakara St, Olakkur (r.v) & (p) -Nasukkan St, Olakkur (r.v) & (p) - Kalan St, Olakkur (r.v) & (p) - Sothu St, Olakkur (r.v) & (p) - Perumal Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Kaliyamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Periyar St
2Govt. Hr.sec.school ,olakkur Voters ListMap Link Olakkur (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Post Office St, Olakkur (r.v) & (p) - Nadu St, Olakkur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Raiway Peter Road, Olakkur (r.v) & (p) - Agarakara St, Olakkur (r.v) & (p) -Nasukkan St, Olakkur (r.v) & (p) - Kalan St, Olakkur (r.v) & (p) - Sothu St, Olakkur (r.v) & (p) - Perumal Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Kaliyamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Periyar St
3Govt.hr. sec School ,olakkur Voters ListMap Link Olakkur (r.v) & (p) - Post Office St, Olakkur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Kalan St, Olakkur (r.v) & (p) - Sothu St, Olakur (r.v) & (p) -Perumal Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 1th St, Olakkur (r.v) & (p) -Nathamadi 7th St, Olakkur (r.v) & (p) - Vannarapatti, Olakkur (r.v) & (p) -Mariyamman Kovil 2th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 3th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 4th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 5th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 6th St, Olakkur (r.v) & (p) - Hospital Road
4Govt.hr. sec School ,olakkur Voters ListMap Link Olakkur (r.v) & (p) - Post Office St, Olakkur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Kalan St, Olakkur (r.v) & (p) - Sothu St, Olakur (r.v) & (p) -Perumal Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 1th St, Olakkur (r.v) & (p) -Nathamadi 7th St, Olakkur (r.v) & (p) - Vannarapatti, Olakkur (r.v) & (p) -Mariyamman Kovil 2th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 3th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 4th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 5th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 6th St, Olakkur (r.v) & (p) - Hospital Road
5Panchayat Union Elementary School ,olakkur Voters ListMap Link Olakkur (r.v) & (p) - Railway Peter Road, Olakkur (r.v) & (p) - Kaliyamman Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 2th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 3th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 4th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 5th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 6th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 7th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 8th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathamadu 9th St, Olakkur (r.v) & (p) - Nathdmadu 10th St, Olakkur (r.v) & (p) - Keeramadevathai Kovil St, Olakkur (r.v) & (p) - Hospital Road, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 1th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 3th, Olakkthur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 5th St, Olakkur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil 7th St
6Roman Catholic Aided Ele. School ,kuchikolathur Voters ListMap Link Kucchikulathur (r.v) & (p) - Methu St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Ayyau St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Othavadai St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Kulaththu St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Kiramani St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Matha Kovil St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Tank St, Kucchikulathur (r.v) & (p) - Palvadi St
7Panchayat Union Elementary School ,padiri Voters ListMap Link Pathiri (r.v) & (p) - Kulakkarai St, Pathiri (r.v) & (p) - Reddiyar St, Pathiri (r.v) & (p) - Pajanai Kovil St, Pathiri (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Pathiri (r.v) & (p) -Mariyamman Kovil St, Pathiri (r.v) & (p) - Eluppai Thoppu St, Pathiri (r.v) & (p) -N.h Road St, Pathiri (r.v) & (p) - Colony St, Pathiri (r.v) & (p) - Karikkapattu Village St
8Govt. High. School ,ongur Voters ListMap Link Ongur (r.v) & (p) - Kalathumedu St, Ongur (r.v) & (p) - School St, Ongur (r.v) & (p) -Arasamarthu St, Ongur (r.v) & (p) - Colony, Ongur (r.v) & (p) - Thanakuppam
9Govt. High. School ,ongur Voters ListMap Link Ongur (r.v) & (p) - Kulakarai St, Ongur (r.v) & (p) - Nadu St, Ongur (r.v) & (p) -Perumal Kovil St, Ongur (r.v) & (p) - Kammalar St, Ongur (r.v) & (p) - Eariekarai St
10Panchayat Union Elementary School ,kamboor Voters ListMap Link Kampur (r.v) & (p) - Poniyamman Kovil St, Kampur (r.v) & (p) - Reddiyar St, Kampur (r.v) & (p) - Yadavar St, Kampur (r.v) & (p) - Kulakkarai, Kampur (r.v) & (p) - Pajanai Kovil St, Kampur (r.v) & (p) - Mettu St, Kampur (r.v) & (p) -Thiropathiyamman Kovil St, Kampur (r.v) & (p) - Earikarai St, Kampur (r.v) & (p) -Colony Mariyamman Kovil St, Kampur (r.v) & (p) - Quaters St
11Panchayat Union Elementary School ,annampakkam Voters ListMap Link Annampakkam(p) - Mal Kulakkari St, Annampakkam (r.v) & (p) - Bajanai Kovil St, Annampakkam (r.v) & (p) - Eairkarai St, Annampakkam (r.v) & (p) - Tharmutti St, Annampakkam (r.v) & (p) - Malandai St, Annampakkam (r.v) & (p) - Nadu St, Annampakkam (r.v) & (p) - Kanakkupillai St, Annampakkam (r.v) & (p) -Mariyamman Kovil St, Annampakkam (r.v) & (p) - Erular Colony, Annampakkam (r.v) & (p) - Indira Nager
12Panchayat Union Elementary School ,vadakalavai Voters ListMap Link Vadakalavai (r.v) & (p) - Vinayagar Kovil St, Vadakalavai (r.v) & (p) - Nadujsalai St, Vadakalavai (r.v) & (p) - Colony Nadujsalai St, Vadakalavai (r.v) & (p) -Mariyamman Kovil St, Vadakalavai (r.v) & (p) - Mutthaiya St, Vadakalvai (r.v) & (p) -Pudur St
13Panchayat Union Ele.school ,kadavampakkam Voters ListMap Link Kadavampakkam (r.v) & (p) - Perumal Kovil St, Kadavampakkam (r.v) & (p) -Vinayakar Kovil St, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Maelanda St, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Keelanda St, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Keelanda St (colony), Kadavampakkam (r.v) & (p) -Arudathyar St Colony, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Colony Mariyamman Kovil St, Kadavampakkam (r.v) & (p) - Mettu St (colony), Kadavampakkam (r.v) & (p) -Kurumariyamman Kovil St
14Govt.higher Sec. School ,avanipur Voters ListMap Link Avanipur (r.v) & (p) - Kadavampakkam Road, Avanipur (r.v) & (p) - Reddiyar St, Avanipur (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Avanipur (r.v) & (p) - Mettu St, Avanipur (r.v) & (p) - Vanniyar St, Avanipur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil St, Avanipur (r.v) & (p) - Murugan Koil St, Avanipur (r.v) & (p) - Soonampedu Road, Avanipur (r.v) & (p) - Vannara St, Avanipur (r.v) & (p) - Ambethkar St, Avanipur (r.v) & (p) - Colony Mettu St, Avanipur (r.v) & (p) - Colony Mandaveli St, Avanipur (r.v) & (p) - New Colony Barathidhasan St, Avanipur (r.v) & (p) - New Colony Thiruvalluvar St
15Govt. Higher Sec. School ,avanipur Voters ListMap Link Avanipur (r.v) & (p) - Mandaveli St, Avanipur (r.v) & (p) - Senthmangalam Sali, Avanipur (r.v) & (p) - Mani Road, Avanipur (r.v) & (p) - Colony Mariyamman Kovil St, Avanipur (r.v) & (p) - Colony Kurupedu Road, Avanipur (r.v) & (p) - Newcolony 1th St, Avanipur (r.v) & (p) - Newcolony Kamarajar St, Avanipur (r.v) & (p) -Newcolony Nadu St
16Panchayat Union Elementary School ,senthamangalam Voters ListMap Link Senthamangalam (r.v) & (p) - Thoppu St, Senthamangalam (r.v) & (p) - Nadu St, Senthamangalam (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Senthamangalam (r.v) & (p) -Earivaikal St, Senthamangalam (r.v) & (p) - Metthu St, Senthamangalam (r.v) & (p) -Earikkarai St, Senthamangalam (r.v) & (p) - Main Road, Senthamangalam (r.v) & (p) -Colony Mariyamman Kovil St
17Govt.high School ,atchipakkam Voters ListMap Link Atchippakam (r.v) & (p) - Corner St, Atchippakam (r.v) & (p) - East St, Atchippakam (r.v) & (p) - South St, Atchippakam (r.v) & (p) - West St, Atchippakam (r.v) & (p) -Perumal Koil St, Atchippakam (r.v) (p) - North St, Atchippakam (r.v) & (p) -Ponniyamman Koil St, Atchippakam (r.v) & (p) - Naidu St, Atchippakam (r.v) & (p) -Pillaiyar Koil St, Atchippakkam (r.v) & (p) - Tank St, Atchippakkam (r.v) & (p) - High School St, Atchippakkam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil St, Atchippakkam (r.v) & (p) -Indra Nagar, Naramagani (r.v) Atchippakam (p) - Venkadajalapathi Koil St, Naramagani (r.v) & Atchieppakam (p) - Muthumariyammam Koil St
18Adidraviadar Welfare Middle School ,panaiyur Voters ListMap Link Pankolathur (r.v) & Panaiyur (p) - Vinayagar Kovil St, Pankolathur (r.v) & Paniyur (p) - Colour St, Pankolathur (r.v) & Paniyur (p) - Dr.ambaithkar St, Pankolathur (r.v) & Paniyur (p) - Middle St, Pankolathur (r.v) & Paniyur (p) - Otthavadi St, Pankolathur (r.v) & Paniyur (p) - Arunthathiyar St
19Panchayat Union Elementary School ,pankolathur Voters ListMap Link Pankolathur (r.v) & (p) - Methu St, Paikkolathur (r.v) & (p) - Palla St, Pankolathur (r.v) & (p) - Maniyam St, Pankolathur (r.v) & (p) - Kothandaraman St, Pankolathur (r.v) & (p) - Bala Murugan Kovil St, Pankolathur (r.v) & (p) - Karumariyamman Kovil St, Pankolathur (r.v) & (p) - Muthualamman Kovil St, Pankolathur (r.v) & (p) - Nadu St
20Aided Elementary School ,kelpasar Voters ListMap Link Killpazhar (r.v) & (p) - Thiropathai Amman Koil St, Killpazar (r.v) & (p) - Venaykar Koil St, Killpazar (r.v) & (p) - Seleamman Koil St, Killpazar (r.v) & (p) -Mariyamman Koil St, Killpazar (r.v) & (p) - New Colony 1st St, Killpazar (r.v) & (p) - New Colony 2nd St, Killpazar (r.v) & (p) - New Colony 3rd St
21Panchayat Union Elementary School ,andappattu Voters ListMap Link Andapattu (r.v) & (p) - Bajani Kovil St, Andapattu (r.v) & (p) - Eesvaran Kovil St, Andapattu (r.v) & (p) - Earikarai St, Andapattu (r.v) & (p) - Yathavair St, Andapattu (r.v) & (p) - Pilliayar Kovil St, Andapattu (r.v) & (p) - Gankai Amman Kovil St, Andapattu (r.v) & (p) - Manthaivali St, Andapattu (r.v) & (p) - Middle St, Andapattu (r.v) & (p) - Kulakarai Street, Andapattu (r.v) & (p) - Valluvar St, Andapattu (r.v) & (p) - Colony Gangaiyamman Kovil St
22Panchayat Union Middle School ,eappakkam Voters ListMap Link Eappakkam (r.v) & (p) - Mettu Theru, Eappakkam (r.v) & (p) - Keelandai Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Theroubathiammai Koil Street, Eappakkam (r.v) & (p) -Marriyamman Koil Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Kulakarai Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Middle Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Colony, Eappakkam (r.v) & (p) -Quarters Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Bajani Koil Street
23Panchayat Union Middle School ,eappakkam Voters ListMap Link Eappakkam (r.v) & (p) - Mettu Theru, Eappakkam (r.v) & (p) - Keelandai Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Theroubathiammai Koil Street, Eappakkam (r.v) & (p) -Marriyamman Koil Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Kulakarai Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Middle Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Colony, Eappakkam (r.v) & (p) -Quarters Street, Eappakkam (r.v) & (p) - Bajani Koil Street
24Panchayat Union Elementary School ,pallipakam Voters ListMap Link Pallipakkam (r.v) & (p) - Mettu St, Pallipakkam (r.v) & (p) - Palla St, Pallipakkam (r.v) & (p) - Pillaiyar Kovil St, Pallipakkam (r.v) & (p) - Kaliyamman Kovil St, Pallipakkam (r.v) & (p) - Pajanai Kovil St, Pallipakkam (r.v) & (p) - Earikarai St
25Panchayat Union Middle School (east Side) Nallathur ,konerikuppam Voters ListMap Link Nallathur (r.v) & (p) - Nallathur Village, Konari Kuppam (r.v) & Nallthur (p) - Konari Kuppam Village, Nangunam (r.v) & Nallathur (p) - Nangunam Village
26Panchayat Union Middle School ,keelathanur Voters ListMap Link Kill Ahthenoor (r.v) & (p) - Nehru St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mattu Street, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Chetti St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mandapa St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Earikarai St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Pappara St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Middle Street, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mattu St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Pillayar Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Puliyathoppu St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Kulakkari St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Indira Kudderpu, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Middle Street Colony, Kill Athanoor (r.v) & (p) -Well Street
27Panchayat Union Middle School ,keelathanur Voters ListMap Link Kill Ahthenoor (r.v) & (p) - Nehru St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mattu Street, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Chetti St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mandapa St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Earikarai St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Pappara St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Middle Street, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mattu St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Pillayar Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Puliyathoppu St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Kulakkari St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Indira Kudderpu, Kill Athanoor (r.v) & (p) - Middle Street Colony, Kill Athanoor (r.v) & (p) -Well Street
28Govt.higher. Sec School ,saaram Voters ListMap Link Saram (r.v) & (p) - Periya St, Saram (r.v) & (p) - Srinivasan St, Saram (r.v) & (p) -N.h. Mani Road, Saram (r.v) & (p) - Cross St, Saram (r.v) & (p) - Sasthri Nagar, Saram (r.v) & (p) - Indra Nagar, Saram (r.v) & (p) - Moola St, Saram (r.v) & (p) -Middle St
29Govt.higher. Sec School ,saaram Voters ListMap Link Saram (r.v) & (p) - Periya St, Saram (r.v) & (p) - Srinivasan St, Saram (r.v) & (p) -N.h. Mani Road, Saram (r.v) & (p) - Cross St, Saram (r.v) & (p) - Sasthri Nagar, Saram (r.v) & (p) - Indra Nagar, Saram (r.v) & (p) - Moola St, Saram (r.v) & (p) -Middle St
30Govt.higher.sec School (central Building) ,saaram Voters ListMap Link Saram (r.v) & (p) - Thropathiyamman Kovil St, Saram (r.v) & (p) - Perumal Kovil St, Saram (r.v) & (p) - Vanniyar St, Saram (r.v) & (p) - Sasthri Nagar, Saram (r.v) & (p) -School St
31Ganthi Aided Elementary School ,melpettai Voters ListMap Link Mealpettai (r.v) & (p) - Raja St, Meal Pettai (r.v) & (p) - Kulalar St, Mealpettai (r.v) & (p) - Kullakari St (p), Meal Pettai (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St (p), Meal Pettai (r.v) & (p) - Kullakari St Kallni, Meal Pettai (r.v) & (p) - Mariyamman St
32Panchayat Union Elementary School ,echeri Voters ListMap Link Kill Gudaloor (r.v) & (p) - Govinthasami Nager, Kill Gudaloore (r.v) & (p) -Eattiyamman Kovil St, Kill Gudaloore (r.v) & (p) - Pilliyar Kovil St, Kill Gudallore (r.v) & (p) - Pilliyar Kovil Sathati St, Kill Gudallore (r.v) & (p) - Earikari St, Kill Gudallore (r.v) & (p) - Indira Nager, Kill Gudaloore (r.v) & (p) - Ahalamarath St, Kill Gudallore (r.v) & (p) - Colony Mariyamman Kkovil St, Kill Gudallore (r.v) & (p) -Colony Ambathkar Street, Eachari (r.v) & Kill Gudaloore (p) - Eachari School St, Eachari (r.v) Kill Gudaloore (p) - Eachari Saram Road, Eachari (r.v) & Kill Gudaloore (p) - Eachari Kulathu St, Eachari (r.v) & Kill Gudaloore (p) - Eachari Mariyamman Kovil St, Eachari (r.v) & Kill Gudaloore (p) - Raddiyar St, Eachari (r.v) & Kill Gudaloore (p) - Govander Sst, Eachari (r.v) &kill Gudaloor (p) - New St
33Panchayat Union Elementary School ,nolambur Voters ListMap Link Nalambur (r.v) & (p) - Raja St, Nalambur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) - Palla St, Nalambur (r.v) & (p) - Apakkam St, Nalambur (r.v) & (p) - Notha Mada St, Nalambur (r.v) & (p) - Eesvaran Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) -Kulkarai St, Nalambur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) -Venayagar Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) - Manthi Vali St, Nalambur (r.v) & (p) -Mattu St, Nalambur (r.v) & (p) - Bussand St, Nalambur (r.v) & (p) - Road St, Nalambur (r.v) & (p) - Indra Nager, Nalambur (r.v) & (p) - Earikarai St, Nalambur (r.v) & (p) - Aiyanavaram St
34Panchayat Union Elementary School ,nolambur Voters ListMap Link Nalambur (r.v) & (p) - Raja St, Nalambur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) - Palla St, Nalambur (r.v) & (p) - Apakkam St, Nalambur (r.v) & (p) - Notha Mada St, Nalambur (r.v) & (p) - Eesvaran Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) -Kulkarai St, Nalambur (r.v) & (p) - Thropathiamman Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) -Venayagar Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) - Manthi Vali St, Nalambur (r.v) & (p) -Mattu St, Nalambur (r.v) & (p) - Bussand St, Nalambur (r.v) & (p) - Road St, Nalambur (r.v) & (p) - Indra Nager, Nalambur (r.v) & (p) - Earikarai St, Nalambur (r.v) & (p) - Aiyanavaram St
35Panchayat Union Elementary School ,nolambur Voters ListMap Link Nalambur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Nalambur (r.v) & (p) - Kamarajar St, Nalambur (r.v) & (p) - Indra Nager, Nalambur (r.v) & (p) - Chkalingam, Nalambur (r.v) & (p) - Madu St, Nalambur (r.v) & (p) - Nadu St, Nalampur (r.v) & (p) -Eapakkam Road
36Panchayat Union Middle School ,keelsevur Voters ListMap Link Kilsevur (r.v) & (p) - Muthalamman Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Vinayar Kovil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Sivvan Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Reddiyar St, Kilsevur (r.v) & (p) - Thropathyamman Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Sothu St, Kilsevur (r.v) & (p) -Jayamuthumariyamman Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - North School St, Kilsevur (r.v) & (p) - Murugar Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Muthumariyamman Koil St, Kilsevur (r.v) & (p) - Mukeyayamman Koil St, Kilsevur (R.v) & (p) - Palvadi St, Kilsevur (r.v) & (p) - Thandumariyamman Koil St
37Adi Dravidar Welfare School ,keelmannur Voters ListMap Link Kezhmannur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil St, Kezhmannur (r.v) & (p) - Middle Street, Kezhmannur (r.v) & (p) - Yarraikarai St, Keelmannur (r.v) & (p) - Pajanai Koil St, Keelmannur (r.v) & (p) - Kulathu St, Karuppur (r.v) & Keelmannur (p) -Karuppurkulathu St, Karuppur (r.v) & Keelmannur (p) - Karuppurbajanai Koil St, Karuppur (r.v) & Keelmannur (p) - Karuppur Wast St, Karuppur (r.v) Keelmannur (p) -Karuppur East St, Karupuur (r.v) Keelmannur (p) - Karuppur Melandai St, Karupuur (r.v) Keelmannur (p) - Karuppur Colony Kuddkarappu St, Vandarampoondy (r.v) & Keelmannur (p) - Vandarampoondi Vinayagar Koil St, Keelnemili (r.v) & Keelmannur (p) - Keenemili Mariyamman Koil St, Keelnemili (r.v) & Keelmannur (p) - Keenemili Earikarai St, Keelnemii (r.v) & Keelmannur (p) - Keelnemili Kulathu St
38Panchayat Union Middle School ,keelbooderi Voters ListMap Link Kilputheri (r.v) & (p) - Vinayagar Kovil St, Keilputheri (r.v) & (p) - Pajani Kovil St, Kilputheri (r.v) & (p) - Maryamman Kovil St, Kilputheri (r.v) & (p) - Kullakkari St, Keilputheri (r.v) & (p) - Sonalurmariyamman Kovil St, Kezhupoou Thari (r.v) & (p) -Sanalur Kollakar St, Kezhupoou Thari (r.v) & (p) - Kunnappakkam Road, Kezhupoou Thari (r.v) & (p) - Kezhupoouthari Kalani Mariyanamman Kovil Steert, Kezhupoou Thari (r.v) & (p) - Kezhupoou Thari Kallakuthu
39Aided Elementary School ,kunnampakkam Voters ListMap Link Kunnappakkam (r.v) & (p) - Kunnappakkam Mariamman Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Thokkuppu House Street, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Pilliyar Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Bajani Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Perumal Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Maryaman Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) -Murukar Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - Mandaperumpakkam Pillaiyar Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - West Oppsite Road, Kunnappakkam (r.v) & (p) -Maryamman Kovil St, Kunnappakkam (r.v) & (p) - New Kallani
40Panchayat Union Elementary School ,ariyanthangal Voters ListMap Link Ariyanthangal (r.v) & (p) - Madavanthgal, Ariyanthangal (r.v) & (p) - Ariyanthgal
41Aided Elementary School ,nalmukkal Voters ListMap Link Nalmukkal (r.v) & (p) - Nalmukkal Village, Nalmukkal (r.v) & (p) - Vellkulam Mariyammankoilstreet, Nalmukkal (r.v) & (p) - Vellakulam Kalani, Nalmukkal (r.v) & (p) - Mettukalani
42Panchayat Union Elementary School ,keelarungunam Voters ListMap Link Kizhi Arugkunam (r.v) & (p) - Vadagolapkkam Vellage, Kizhi Arugkunam (r.v) & (p) -Kizhi Arugkunam Village, Kizhi Arugkunam (r.v) & (p) - Sokkanthgal Village, Kizhi Arugkunam (r.v) & (p) - Azhiyapakkam Village
43Panchayat Union Primary School, ,mariyamangalam Voters ListMap Link Mariyamangalam (r.v) & (p) - Palla Theru, Mariyamangalam (r.v) & (p) - Mettu Street, Mariyamangalam (r.v) & (p) - Manthaiveli Street
44Panchayat Union Middle School, ,kattalai Voters ListMap Link Kattalai (r.v) & (p) - Mettu Street, Kattalai (r.v) & (p) - Palla Theru, Kattalai (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Kattalai (r.v) & (p) - Kulakkarai Theru, Kattalai (r.v) & (p) -School Street, Kattalai (r.v) & (p) - Janaki Pettai, Kattalai (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street
45Panchayat Union Middle School, ,vittalapuram Voters ListMap Link Vittalapuram (r.v) & (p) - Tindivanam Salai, Vittalapuram (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Vittalapuram (r.v) & (p) - Ayyanar Koil Street, Vittalapuram (r.v) & (p) -Reddiar Street, Vittalapuram (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Vittalapuram (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Vittalapuram (r.v) & (p) - Kulakarai Street, Vittalapuram (r.v) & (p) - Indira Nagar Quarters
46Govt. Higher Sec. School, ,endiyur Voters ListMap Link Endiyur (r.v) & (p) - Anna Silai Street, Endiyur (r.v) & (p) - Kulam Street, Endiyur (r.v) & (p) - New Street, Endiyur (r.v) & (p) - Road Street, Endiyur (r.v) & (p) -Gengaiamman Koil Street, Endiyur (r.v) & (p) - Muruga Nagar
47Govt. H.sec. School, ,endiyur Voters ListMap Link Endiyur (r.v) & (p) - Nedun Theru, Endiyur (r.v) & (p) - Asari Street, Endiyur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Endiyur (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Endiyur (r.v) & (p) - Pathaikarai Street
48Ramalingam Swamy Aided Pri. School, ,athur Voters ListMap Link Athur (r.v) & (p) - North Street, Athur (r.v) & (p) - Koil Street, Athur (r.v) & (p) -South Street, Athur (r.v) & (p) - Othavadai Street, Athur (r.v) & (p) - East Street, Athur (r.v) & (p) - Padasalai Street, Athur (r.v) & (p) - Kuttaikara Street, Athur (r.v) & (p) - Adidravidar Quarters North Street, Athur (r.v) & (p) - Marakkanam Road, Athur (r.v) & (p) - Adidravidar Quarters Middle Street, Athur (r.v) & (p) - Adidravidar Quarters South Street
49Panchayat Office, ,manur Voters ListMap Link Manur (r.v) & (p) - East Street, Manur (r.v) & (p) - Vinayagar Koil Street, Manur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Manur (r.v) & (p) - Kalathumettu Street
50Panchayat Union Primary School, ,(w) Manur Voters ListMap Link Manur (r.v) & (p) - Kalur, Manur (r.v) & (p) - Old Colony, Manur (r.v) & (p) -Housing Board Quarters
51Panchayat Union Primary School ,(e) Manur Voters ListMap Link Manur (r.v) & (p) - Marakkanam Road, Manur (r.v) & (p) - Appasamy Nagar, Manur (r.v) & (p) - Kulakkarai Street, Manur (r.v) & (p) - New Colony, Manur (r.v) & (p) -Old Colony
52Tn Housing Board, Guest, ,manur, Tdm. Voters ListMap Link Manur (r.v) & (p) - Sakkarapani Nagar, Manur (r.v) & (p) - Mannarswamy Koil Street, Manur (r.v) & (p) - Gopalapuram, Manur (r.v) & (p) - Anna Nagar
53Panchayat Union Primary School, ,vada Alapakkam Voters ListMap Link Vada Alapakkam (r.v) & (p) - Vittalapuram Road, Vadaalapakkam (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Throwpathiyamman Koil Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Kandasamy Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) -Lakshmanan Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Muthu Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - School Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Murugesan Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Ayyanar Koil Street, Vadaalapakkam (r.v) & (p) - Vadaalapakkam Colony
54Panchayat Union Middle School, ,salavathi (w) Voters ListMap Link Salavathy (r.v) & (p) - Nedun Theru, Salavathy (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Salavathy (r.v) & (p) - Thangal Pattai, Salavathy (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Salavathy (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street(colony), Salavathy (r.v) & (p) - Group House Colony, Salavathy (r.v) & (p) - Irular Street, Salavathy (r.v) & (p) - Min Nagar, Salavathy (r.v) & (p) - Thiru.v.k.nagar, Salavathy (r.v) & (p) - Balaji Nagar
55Panchayat Union Middle School, ,salavathi(e) Voters ListMap Link Salavathy (r.v) & (p) - Marakkanathar Street, Salavathy (r.v) & (p) - Mangalathar Street, Salavathy (r.v) & (p) - Pasivarthar Street, Salavathy (r.v) & (p) - Sadaiyan Street, Salavathy (r.v) & (p) - Mettu Street, Salavathy (r.v) & (p) - Mettu Street, Salavathy (r.v) & (p) - National Highways, Salavathy (r.v) & (p) - Ponniyamman Koil Street
56Regulated Marketing Committee, ,tindivanam(n) Voters ListMap Link Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Gingee Road, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Thiruvalluvar Nagar, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) -Vandavasi Road, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Santhaimedu, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Irudayapuram, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) -Gingeeroad, Vannankuttai, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Kalpanakannan Nagar, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Santhaimedu Kuttakarai, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Santhaimedu Odaikarai, Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) - Sudhakara Nagar (gingee Road), Tindivanam (r.v) & Avarapakkam (p) -Santhaimedu Rajagopal Nagar
57Regulated Marketing Committee, ,tindivanam(n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 1 Roshanai Gangaiamman Koil Street, Tindivanam (m) - Ward 1,roshanai Pillaiyar Koil Street, Tindivanam (m) - Ward 1, Roshanai Road, Tindivanam (m) - Ward 1, Mohammed Nabi Street, Tindivanam (m) - Ward 1, M.g.r. Nagar, Tindivanam (m) - Ward 1, Roshanai Gangaiamman Koil Street, Tindivanam (m) -Ward 1 Rosanai Pillaiyar Koil Cross Street, Tindivanam (m) - Ward 1 Rosanai Road Cross Street, Tindivanam (m) - Ward 1,rosanai,pillaiyar Koil St,vajbai Nagar
58Municipal Primary School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu M. G. R Nagar 5th Street, Tindivanam (m) -Ward 2 Ayyanthoppu Kamaraj Nagar, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu Kamaraj Nagar 2nd Street, Tindivanam (m) - Ayyanthoppu Pillaiyar Kovil Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu M. G R 1 St Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu Mariyamman Koil Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu Kamaraj Nagar 3rd Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Kundu Medu Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu Kamaraj Nagar 4th Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu M.g.r Nagar 4th Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu M.g.r Nagar 3rd Street, Tindivanam (m) - Ward 2 Ayyanthoppu M.g.r Nagar 3rd Street
59Anganvadi No.3 Roshanai Colony, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 2 Mariyamman North 2nd Street, Tindivanam (m) - Ward 3 Mariyamman Koil Street, Tindivanam (m) - Ward 3 Polan Street, Tindivanam (m) -Ward 3 M.c Muniyan Street, Tindivanam (m) - Ward 3 Mariyamman Koil North 4th Street, Tindivanam (m) - Ward 3 Mariyamman Koil North 4th Street, Tindivanam (m) -Ward 3 Mariyamman Koil North 5th St, Tindivanam (m) - Ward 3 Mariyamman Koil North St
60Municipal Pri. School, ,(murungapakkam)tidnivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 4 Marikula St (melpakkam), Tindivanam (m) - Ward 4 Marikullamst, Tindivanam (m) - Ward 4 Marikulam St (kalaingar Nagar), Tindivanam (m) - Ward 7 Marikullam St (sakader Nagar), Tindivanam (m) - Ward 4 Marikulam St (barthidhasan Nagar), Tindivanam (m) - Ward 7 Barathidhasan Nagar 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 7 Shkadar Nagar 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 7 Shkadar Nagar 3rd St, Tindivanam (m) - Ward 4 Mariyamman Kovil St
61Municipal Primary School, ,murungapakkam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 4 Hosptial Road A, Tindivanam (m) - Ward 7 Kalduvel St, Tindivanam (m) - Ward 4 Periyandavar Koil Land, Tindivanam (m) - Ward 7 Samponnaiya Nagar, Tindivanam (m) - Ward 4 Chinnathoppu, Tindivanam (m) - Ward 4 Sivasakthi Nagar
62Walter Scudder Higher.sec. School, ,tindivanam(n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 5 Ayyasamy St, Tindivanam (m) - Ward 5 Marimuthu St, Tindivanam (m) - Ward 5 Ayyaialu St, Tindivanam (m) - Ward 5 Appukutti St, Tindivanam (m) - Ward 5 Hospital Road, Tindivanam (m) - Ward 5 Egamparam St
63Walter Scudder H.sec. School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 8 Lakeend Street, Tindivanam (m) - Ward 8 Moonkilamman Koil St, Tindivanam (m) - Ward 8 Hospital Road B, Tindivanam (m) - Ward 8 Bajanai Koil St, Tindivanam (m) - Ward 8 Police Seenuvasan St, Tindivanam (m) - Ward 8 Lakeend Cross St, Tindivanam (m) - Ward 8 Moonkilamman Koil Cross St
64Walter Scudder H.sec,school, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 7 Barathiyar St, Tindivanam (m) - Ward 6 Saravana Pillaiyar Koil St, Tindivanam (m) - Ward 7 Panchanathan St, Tindivanam (sp) - Ward 7 Mottayan St, Tindivanam (m) - Ward 7 Appai St, Tindivanam (m) - Ward 7 Maravadiyan St, Tindivanam (m) - Ward 7 Thirupuli Samy St
65Office Of The Excutive Engineer ,(twad) ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 16 Kalaingar Karunanithi St, Tindivanam (m) - Ward 16 Chennai Road (udhaya Nagar), Tindivanam (m) - Ward 16 Chennai Road (thillaiyadi Valliammai Ngr), Tindivanam (m) - Ward 16 Chennai Road (kamaraj Ngr), Tindivanam (m) - Ward 16 Municipality Housing Board
66T.n.w&d.b.o.a.e.e. Sub Div. Ii ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 16 Rajan Street, Tindivanam (m) - Ward 16 Nanthanan St(natha Medu), Tindivanam (m) - Ward 16 Chennai Highways(t.m.g.nagar), Tindivanam (m) - Ward 16 Nathamedu(nari Kuravar Colony)
67Sri.kannika Parameswari. G.h.school, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 9 Theertha Kulakarai Street, Tindivanam (m) - Ward 9 Eswaran Koil Mada Veethi, Tindivanam (m) - Ward 9 Eswaran Koil St, Tindivanam (m) - Ward 10 Perumal Kovil St
68M.d.cran Middle School, ,tindivanam(n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 10 Perumal Kovil Mada St, Tindivanam (m) - Ward 10 Kuppusami St, Tindivanam (m) - Ward 10 Jawaharlal Nehru Street, Tindivanam (m) -Ward 11 Dr Azhakappar St, Tindivanam (m) - Ward 11 Appai St, Tindivanam (m) -Ward 11 Kottiraman St, Tindivanam (m) - Ward 11 Thoppaiyan St, Tindivanam (m) -Ward 11 Mariamman Kovil St, Tindivanam (m) - Ward 11 Periya Pillaiyar Kovil St, Tindivanam (m) - Ward 11 Periya Pillaiyar Kovil Mada St, Tindivanam (m) - Ward 11 Periya Pillaiyar Kovil Sannathi St, Tindivanam (m) - Ward 11 Karakurichi Arunachalam St, Tindivanam (m) - Ward 11 Eswaran Kovil St
69National Higher. sec. School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 10 Rajaji St, Tindivanam (m) - Ward 9 Malliyapathan St, Tindivanam (m) - Ward 10 Jawaharlal Nehru St, Tindivanam (m) - Ward 10 Perumal Koil Sannathi St, Tindivanam (m) - Ward 10 Nabekal Nayakam St, Tindivanam (m) -Ward 10 Thiruvalluvar St, Tindivanam (m) - Ward 10 Krishnan St, Tindivanam (m) -Ward 10 Duraisami St, Tindivanam (m) - Ward 10 Maniyam Kandasami St
70Nagammal Middle School, ,tindivanam.(n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 6 Kalimaan Kollai, Tindivanam (m) - Ward 6 Veathakiri St, Tindivanam (m) - Ward 6 Hospital Road (rosanai), Tindivanam (m) - Ward 6 V.o.c. St, Tindivanam (m) - Ward 6 Mathar St
71Nagammal Middle School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 33 Kariyan St, Tindivanam (m) - Ward 32 Gingee Road, Tindivanam (m) - Ward 33 Pasuvarthamman Koil St, Tindivanam (m) - Ward 32 Kadhar Usean St, Tindivanam (m) - Ward 32 Bungalaw Street, Tindivanam (m) - Ward 32 Parithapath St
72Nagammal Middle School, (silver Jublee Bul.) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 33 Roshnai Pattai, Tindivanam (m) - Ward 33 Umarupulavar St, Tindivanam (m) - Ward 33 Roshnai Pattai (anna St), Tindivanam (m) - Ward 33 Roshnai Pattai (kamarajar St)
73Municipal Primary School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 32 Ranganathan St, Tindivanam (m) - Ward 32 Othavadai Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Pelakuppam Road, Tindivanam (m) - Ward 31 Bharathidasan Pettai, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Main Road, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Cross Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Roja Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Mullai Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Malligai Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Vasanthapuram Vinayagar Koil Street, Tindivanam (m) - Ward 31 Pelakuppam Road(kariyan Nagar), Tindivanam (m) - Ward 31 Pelakuppam Road(durai Nagar), Tindivanam (m) - Ward 31 Pelakuppam Road (ganapathi Nagar)
74Municipal Pri. school, (hindu)avarapakkam, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 29 Sarkar Thoppu Main Road, Tindivanam (m) - Ward 32 Kuttiyappan Street, Tindivanam (m) - Ward 32 Sarayakkara Street, Tindivanam (m) -Ward 32 Dhadikaran Kuttai St, Tindivanam (m) - Ward 29 Sarkar Thoppu (angalamman Koil Back Side), Tindivanam (m) - Ward 29 Sarkar Thoppu 1st St, Tindivanam (m) - Ward 29 Sarkar Thoppu 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 32 Dhadikaran Kuttai St, Tindivanam (m) - Ward 32 Dhadikaran Kuttai Muthal Kuruku St
75Municipal Primary School,(avarapakkam). ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai 3rd St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai 4th St, Tindivanam (m) - Dhulukkanam St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai 5th St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayan 6th St
76Valarmathi Karupanna Matri. School, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayan Pettai 1st St, Tindivanam (m) - Ward 30 Thennnai Marasalai, Tindivanam (m) - Ward 30 Vallalar St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai Gandhiyar St, Tindivanam (m) - Ward 30 Kambar St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai Erikodi St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai 1st Cross St, Tindivanam (m) - Ward 30 Sanjivirayanpettai (neelavathi Nagar)
77Kushal Chand H.school, ,tindivanam, (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 28 Subiramaniyasami Koil St, Tindivanam (m) - Ward 29 N.g.o. Colony, Tindivanam (m) - Ward 28 Meenakshiamman Koil St, Tindivanam (m) -Ward 28 Rajam Pettai St, Tindivanam (m) - Ward 29 Throwpathiamman Koil St, Tindivanam (m) - Ward 29 N.g.o.colony Post Office, Tindivanam (m) - Ward 29 N.g.o Colony R.i, Tindivanam (m) - Ward 29 N.g.o Colony Cross St, Tindivanam (m) -Ward 28 Meer Nazar Ali St, Tindivanam (m) - Ward 28 Rajam Pettai Middle St
78Tagore Higher. sec. School, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 13 Vivekanandar Street, Tindivanam (m) - Ward 13 Jawaharlal Nehru St, Tindivanam (m) - Ward 13 Barathidasan St, Tindivanam (m) - Ward 13 Keeraikara St, Tindivanam (m) - Ward 13 Reddikara Street, Tindivanam (m) - Ward 13 Appavu St
79Municipal Primary School, Kaveripakkam, ,tindivanam Tdm Voters ListMap Link Tindivanam (m) & Kaveripakkam - Ward 12 Sedan Kuttai St, Tindivanam (m) & Kaveripakkam - Ward 12 Kulanthaivel St, Tindivanam (m) & Kaveripakkam - Ward 12 Thiru.v.k. St, Tindivanam (m) & Kaveripakkam - Ward 12 Muneeswaran Koil St
80Municipal Primary School, Kaveripakkam, ,tindivanam Tdm Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 15 New St, Tindivanam (m) - Ward 15 Chinna Veeraragavan St, Tindivanam (m) - Ward 12 Subbarayan St, Tindivanam (m) - Ward 12 Govindasami St
81Municipal Higher Sec. School (west) ,kaveripakkam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 15 Mottaiyan St, Tindivanam (m) - Ward 15 Ammachar Koil St, Tindivanam (m) - Ward 15 Ellaisanthu, Tindivanam (m) - Ward 15 Mittai Muniyan St
82Muslim Middle School, ,tindivanam (n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 14 Kamatchiyamman Koil St, Tindivanam (m) - Ward 14 Nehru St, Tindivanam (m) - Ward 14 New Masuthi St, Tindivanam (m) - Ward 14 Southern Railway Compound, Tindivanam (m) - Ward 14 Nehru St Poonthottam
83Muslim Middle School, (west) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 27 Rathinasabapathi St, Tindivanam (m) - Ward 27 Kasamiyan St, Tindivanam (m) - Ward 2 Poothan Street, Tindivanam (m) - Ward 27 Rathinasabapathi St Muthal Santhu, Tindivanam (m) - Ward 27 Rathinasabapathi St 2nd Santhu, Tindivanam (m) - Ward 27 Rathinasabapathi 3rd Santhu, Tindivanam (m) -Ward 27 Rathinasabapathi Erikkarai
84Vetha. Subu. Govt. Branch Libruary, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 27 Umar St, Tindivanam (m) - Ward 27 Periyasami St, Tindivanam (m) - Ward 28 Thiyagi Shanmugam St, Tindivanam (m) - Ward 28 Rajampet West St, Tindivanam (m) - Ward 28 K.t.r. Nagar
85Aided Primary School, ,tindivanam(bootheri) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 25 Easten Thoppu Senthamizh Nagar Extent, Tindivanam (m) -Ward 25 Pootheri East St, Tindivanam (m) - Ward 25 Pootheri Pillaiyar Koil St, Tindivanam (m) - Ward 25 Pootheri Middle St, Tindivanam (m) - Ward 25 Easteren Thoppu Pootheri St, Tindivanam (m) - Ward 25 Kottai Medu 1st St, Tindivanam (m) -Ward 25 Kottai Medu 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 25 Eastern Thoppu 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 25 Eastrern Thoppu 2nd St, Tindivanam (m) - Ward 25 Eastern Thoppu 3rd St, Tindivanam (m) - Ward 25 Eastern Thoppu 4th St
86AnganvadiNo. 16Bootheri, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 25 Pootheri North St, Tindivanam (m) - Ward 25 Pootheri Melanda St, Tindivanam (m) - Ward 25 Pootheri Kollai Medu
87Municipal Primary Schoool(hindu)north Side, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 26 Barathidhasan Pet, Tindivanam (m) - Ward 26 Sundaram Street, Tindivanam (m) - Ward 26 Park St, Tindivanam (m) - Ward 26 Seshasalam St, Tindivanam (m) - Ward 26 Sundaram 1st St, Tindivanam (m) - Ward 26 Sundaram 2nd St
88Municipal Primary School (hindu) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 26 Kidangal Pillaiyar Koil St, Tindivanam (m) - Ward 24 Muthukrishnan St, Tindivanam (m) - Ward 24 Railway Line Othaivadai St
89Asst. Exe.engr. Office , (pwd) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 19 Nagalapuram Kulam St, Tindivanam (m) - Ward 19 Rajagopal St, Tindivanam (m) - Ward 19 Varathapan St, Tindivanam (m) - Ward 19 Vaithilingam St
90Asst. Exe. Engr. (pwd) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 22 Singaravel St, Tindivanam (m) - Ward 22 Gopal St, Tindivanam (m) - Ward 22 Karnavoor Pattai
91Nirmala R,c Primary School, ,tindivanam(n) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 18 Kolan St, Tindivanam (m) - Ward 18 Dr.ambedkar St, Tindivanam (m) - Ward 18 Kidangal Thiruvalluvar St, Tindivanam (m) - Ward 18 Singarathoppu R.c. Compound
92St.ann's H.sec. School, Tindivanam. (n) ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 17 Makkal Thilagam M.g.r. Nagar, Tindivanam (m) - Ward 17 Amarar Anna Street, Tindivanam (m) - Ward 17 Johnsirani St, Tindivanam (m) - Ward 17 Perumal Kovil St (kidangal)
93St. Anns H.sec. School, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 20 Marakannam Road, Tindivanam (m) - Ward 20 Gandhi Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Pondy Road, Tindivanam (m) - Ward 20 Vahap Nagar, Tindivanam (p) - Ward 20 Veerankulam, Tindivanam (m) - Ward 20 Rajeswari Nager
94St. Ann's H. Sec. School, Tindivanam. ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 20 Kamarajar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Vivekanandar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Indira Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Marakanam Road Gopalapuram, Tindivanam (m) - Ward 20 Vallalar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Kamarajar St
95St. Ann's H. Sec. School, Tindivanam. ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 20 Kamarajar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Vivekanandar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Indira Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Marakanam Road Gopalapuram, Tindivanam (m) - Ward 20 Vallalar Nagar, Tindivanam (m) - Ward 20 Kamarajar St
96St. Joseph Of Cluny English School, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 21 Kanagasabai St, Tindivanam (m) - Ward 21 Chinnu St
97St. Joseph Cluny English School, jayapuram, Tdm. Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 21 Jayapuram 1st Street, Tindivanam (m) - Ward 21 Jayapuram 2nd Street, Tindivanam (m) - Ward 21 Jayapuram 3rd Street, Tindivanam (m) - Ward 21 Jayapuram 4th Street
98Karpaga Vinayaga Aided Pri. School, ,tindivanam(s) Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 23 Mailam Road, Tindivanam (m) - Ward 23 Karpaga Vinayagar Koil St, Tindivanam (m) - Ward 23 Joice Ponnaiya St, Tindivanam (m) -Ward 24 Muthukrisnan St
99Srikarpagavinayaga Aided Pri. School, ,tindivanam Voters ListMap Link Tindivanam (m) - Ward 23 Mailam Road, Indira Nagar, Tindivanam (m) - Ward 23 Umapathi St, Tindivanam (m) - Ward 23 Mailam Road Indira Nagar Main Road
100Govt. Adw Higher Sec. School, ,singanur Voters ListMap Link Singanur (r.v) & (p) - Palaiyakara Street, Singanur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Singanur (r.v) & (p) - Kamaraj Colony, Singanur (r.v) & (p) - Main Road, Singanur (r.v) & (p) - Ambedkar Street
101Govt. Adw Higher Sec. School, ,singanur Voters ListMap Link Singanur (r.v) & (p) - Main Road, Singanur (r.v) & (p) - Eswaran Koil Street, Singanur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Singanur (r.v) & (p) - Bramanar Street, Singanur (r.v) & (p) - Angalamman Koil Street, Singanur (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Singanur (r.v) & (p) - New Colony
102Panchayat Union Middle School, ,thenpasar Voters ListMap Link Thenpasar (r.v) & (p) - National Highways Road, Thenpasaar (r.v) & (p) - Palla Street, Thenpasaar (r.v) & (p) - Gengaiyamman Koil Street, Thenpasaar (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street, Thenpasaar (r.v) & (p) - Mettu Street, Thenpasaar (r.v) & (p) Kulam Street, Thenpasaar (r.v) & (p) - Agragara Street, Thenpasaar (r.v) & (p) -Poonthottam Street
103Panchayat Union Middle School ,thenpasar(s) Voters ListMap Link Thenpasar (r.v) & (p) - Old Colony, Thenpasar (r.v) & (p) - Karnavur Pattai, Thenpasar (r.v) & (p) - Jaganathapuram Colony, Thenpasar (r.v) & (p) - Erikarai Street, Thenpasar (r.v) & (p) - Avanampattu Mariyamman Koil Street
104Home For Poor And Destitute jakkampettai Voters ListMap Link Jakkampettai (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Jakkampettai (r.v) & (p) - Amman Koil Street, Jakkampettai (r.v) & (p) - Main Road, Jakkampettai (r.v) & (p) - Manthaipettai, Jakkampettai (r.v) & (p) - Kulakkarai Street, Jakkampettai (r.v) & (p) - Pannaikkara Street, Jakkampettai (r.v) & (p) - Thalaiyari Street
105Panchayat Union Primary School, ,karnavur Voters ListMap Link Karnavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Mariyamman Koil Street, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Mettu Street, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Gandhi Street, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Colony Street, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Anna Nagar, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Moorthy Pettai, Karunavur (r.v) & Jakkampettai (p) - Seethapuram
106Agri. Training Centre, ,eraiyanur Voters ListMap Link Eraiyanur (r.v) & (p) - Kulam Street, Eraiyanur (r.v) & (p) - Ponniyamman Koil Street, Eraiyanur (r.v) & (p) - Mettu Street, Eraiyanur (r.v) & (p) - Eraiyanur Village (throwpathyamman Koil), Eraiyanur (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Eraiyanur (r.v) & (p) - Naidu Street
107Agri. Training Centre, ,eraiyanur Voters ListMap Link Eraiyanur (r.v) & (p) - Old Colony, Eraiyanur (r.v) & (p) - New Colony, Eraiyanur (r.v) & (p) - Anna Nagar, Eraiyanur (r.v) & (p) - Chakkarapani Nagar, Eraiyanur (r.v) & (p) - Nethaji Nagar, Eraiyanur (r.v) & (p) - Edayan Kulam, Eraiyanur (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street, Eraiyanur (r.v) & (p) - Gluni Noheate
108Panchayat Union Primary School, ,annamputhur Voters ListMap Link Annamputhur (r.v) & (p) - East Street, Annamputhur (r.v) & (p) - South Street, Annamputhur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Annamputhur (r.v) & (p) -Perumal Koil Street, Annamputhur (r.v) & (p) - Krishnapuram, Annamputhur (r.v) & (p) - Mannu Pidari Amman Koil Street, Annamputhur (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Annamputhur (r.v) & (p) - Keelanda Street, Annamputhur (r.v) & (p) -Varagupattu
109Panchayat Union Middle School ,thenkalavai Voters ListMap Link Thenkalavai (r.v) & (p) - Mettu Street, Thenkalavai (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Thenkalavai (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Thenkalavai (r.v) & (p) - Ambedkar Nagar (mettu Street), Thenkalavai (r.v) & (p) - Group House, Thenkalavai (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street (palla Colony), Thenkalavai (r.v) & (p) - Vairampettai
110Murugensar. Memorial. Aided.pri.schl ,keel Edaiyalam Voters ListMap Link Kiledayalam (r.v) & (p) - Veera Reddiar Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Mettu Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Muthaya Goundar Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - First Jain Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Second Jain Street, Kiledayalam (r.v) & (p) -Rajendiraprasad Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Gandhi Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - M.g.r Nagar, Kiledayalam (r.v) & (p) - Kannigapuram, Kiledayalam (r.v) & (p) - Vairampettai
111Panchayat Union Middle School, ,keel Edaiyalam. Voters ListMap Link Kiledayalam (r.v) & (p) - Kamarajar Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - Subbaiah Street, Kiledayalam (r.v) & (p) - New Colony
112Panchayat Union Primary School, ,vengai Voters ListMap Link Vengai (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Vengai (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Vengai (r.v) & (p) - Nedun Theru, Vengai (r.v) & (p) - Ambedkar Street, Vengai (r.v) & (p) - Third Street, Vengai (r.v) & (p) - Main Road, Vengai (r.v) & (p) - New Colony Vengai, Vengai (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street(kil Peradikuppam), Vengai (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street(kil Peradikuppam), Vengai (r.v) & (p) - Kil Peradikuppam Nadu Street, Vengai (r.v) & (p) - Kilperadikuppam 3rd Street (colony), Vengai (r.v) & (p) - Kilperadikuppam New Colony
113Bharathi Aided Middle School, , Kallakolathur Voters ListMap Link Kallakolathur (r.v) & (p) - Nainar Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Reddiar Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Irular Colony, Kallakolathur (r.v) & (p) - Mettu Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Road Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Colony Road Mariyamman Koil, Kallakolathur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil 1st Cross Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil 2nd Cross Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - New Colony South Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - New Colony North Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - Road Street, Kallakolathur (r.v) & (p) - South Street Periyacolony, Kallakolathur (r.v) & (p) - Periya Colony Middle Street
114Panchayat Union Middle School, ,velliyanur Voters ListMap Link Veliyanur (r.v) & (p) - Erikarai Street, Veliyanur (r.v) (p) - Mettu Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Palla Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Palla Cross Street, Veliyanur (r.v0 & (p) - Palla Neduntheru, Veliyanur (r.v) & (p) - Vallalar Street, Veliyanur (r.v) & (p) -Iyyanar Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Karnam Street, Veliyanur (r.v) & (p) -Bajanai Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Veliyanur Colony Mariyamman Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Matha Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Valluvar Street, Veliyanur (r.v) & (p) - First Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Second Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Third Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Fourth Street, Veliyanur (r.v) & (p) -Fifth Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Sixth Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Seventh Street, Veliyanur (r.v) & (p) - New Colony 1st Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Eralikuppam Vinayagar Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Odai Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Mettunatham Village West Street, Veliyanur (r.v) & (p) - East Street, Veliyanur (r.v) & (p) - Iyyanar Koil Street, Veliyanu
115Awd, Primary School, ,keel Sithamur Voters ListMap Link Kilsithamur (r.v) & (p) - Mettu Street, Kilsithamur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Kilsithamur (r.v) & (p) - Ambedkar Street, Kilsithamur (r.v) & (p) -Gengaiyamman Koil Street, Kilsithamur (r.v) & (p) - Adidravidar Palli Mettu Street, Kilsithamur (r.v) & (p) - Matha Koil Street, Kilsithamur (r.v) & (p) - New Colony, Kilsithamur (r.v) & (p) - New Colony
116Panchayat Union Primary School, ,omanthur Voters ListMap Link Omandur (r.v) & (p) - Nedun Theru, Omandur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Eswaran Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Old Bank Street, Omandur (r.v) & (p) - Mettu Street, Omandur (r.v) & (p) - Gengaiyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Osiyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Ambedkar Street, Omandur (r.v) & (p) - Thulukkanatham Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - O.p.r Street
117Panchayat Union Primary School, ,omanthur Voters ListMap Link Omandur (r.v) & (p) - Nedun Theru, Omandur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Eswaran Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Old Bank Street, Omandur (r.v) & (p) - Mettu Street, Omandur (r.v) & (p) - Gengaiyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Osiyamman Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - Ambedkar Street, Omandur (r.v) & (p) - Thulukkanatham Koil Street, Omandur (r.v) & (p) - O.p.r Street
118Panchayat Union Middle School, ,molasur Voters ListMap Link Molasur (r.v) & (p) - Mettu Street, Molasur (r.v) & (p) - Pallatheru, Molasur (r.v) & (p) - Reddiar Street, Molasur (r.v) & (p) - Naidu Street, Molasur (r.v) & (p) - Indira Nagar
119Panchayat Union Middle School , Molasur Voters ListMap Link Molasur (r.v) & (p) - M.g.r Nagar, Molasur (r.v) & (p) - Colony Mettu Street, Molasur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Molasur (r.v) & (p) - Group House, Molasur (r.v) & (p) - Kallankuppam, Molasur (r.v) & (p) - Kali Koil
120P.u. Primary. School, Golden Jubilee Building, , Kovadi Voters ListMap Link Kovadi (r.v) & (p) - Mettu Street, Kovadi (r.v) & (p) - Perumal Gounder Street, Kovadi (r.v) & (p) - Perumal Gounder Cross Street, Kovadi (r.v) & (p) - Asari Street, Kovadi (r.v) & (p) - School (near), Kovadi (r.v) & (p) - Periya Thoppu, Kovadi (r.v) & (p) -Palla Street, Kovadi (r.v) & (p) - Bajanai Koil Cross Street, Kovadi (r.v) & (p) -Bajanai Koil Street, Kovadi (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Kovadi (r.v) & (p) -Colony Pattai Street, Kovadi (r.v) & (p) - Old Colony, Kovadi (r.v) & (p) -Kallankuppam Colony
121P.u. Primary. School, Golden Jubilee Building, , Kovadi Voters ListMap Link Kovadi (r.v) & (p) - Mettu Street, Kovadi (r.v) & (p) - Perumal Gounder Street, Kovadi (r.v) & (p) - Perumal Gounder Cross Street, Kovadi (r.v) & (p) - Asari Street, Kovadi (r.v) & (p) - School (near), Kovadi (r.v) & (p) - Periya Thoppu, Kovadi (r.v) & (p) -Palla Street, Kovadi (r.v) & (p) - Bajanai Koil Cross Street, Kovadi (r.v) & (p) -Bajanai Koil Street, Kovadi (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Kovadi (r.v) & (p) -Colony Pattai Street, Kovadi (r.v) & (p) - Old Colony, Kovadi (r.v) & (p) -Kallankuppam Colony
122Panchayat Union Middle School, ,thennergunam Voters ListMap Link Thennerkunam (r.v) & (p) - Main Road St, Thennerkunam (r.v) & (p) - Neduntheru, Thennerkunam (r.v) & (p) - Melanda Street, Thennerkunam (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Thennerkunam (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Thennerkunam (r.v) & (p) -Colony 1st Street, Thennerkunam (r.v) & (p) - Colony Nedun Theru, Thennerkunam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Thennerkunam (r.v) & (p) - Matha Koil Street, Thennerkunam (r.v) & (p) - Colony Street (elavalapakkam), Thennerkunam (r.v) & (p) -Kuravar Street (elavalapakkam)
123Panchayat Union Primary School, ,kuruvamapettai Voters ListMap Link Kuruvammapettai (r.v) & (p) - Mettu St, Kuruvammapettai (r.v) & (p) - Colony, Kuruvammapettai - Mariyamman Koil Street, Kuruvammapettai - Road Street, Kuruvamma Pettai (r.v) & (p) - Pallatheru, Kuruvamma Pettai (r.v) & (p) - Irular Theru
124Panchayat Union Middle School ,permukkal Voters ListMap Link Perumukkal (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Perumkkal (r.v) & (p) -Marakkanam Tindivanam Road, Perumukkal (r.v) & (p) - Kezhandarajaveethi, Perumukkal (r.v) & (p) - Kezhilarungunam Area, Perumukkal (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Perumukkal (r.v) & (p) - Dhraupathiyamm Koil Street
125Panchayat Union Middle School, ,permukkal Voters ListMap Link Perumukkal (r.v) & (p) - Malanda Rajveethi, Perukkal (r.v) & (p) - Mariyammankoil Street, Perumukkal (r.v) & (p) - Pallthstreet, Perumukkal (r.v) & (p) - Angakalamman Koil Street
126Panchayat Union Elementary School, ,ravanapuram Voters ListMap Link Perumukkal (r.v) & Ravanapuram (p) - Marakkanam Road, Perumukkal (r.v) & Ravnapuram (p) - Kammalar Street, Perumukkal (r.v) & Ravanapuram (p) - Meduth Street, Perumukkal (r.v) & Ravanapuram (p) - Pillaiyar Koil Street, Perumukkal (r.v) & Ravanapuram (p) - Kaman Koil Street, Perumukkal (r.v) & Ravanapuram (p) - Pallth Street
127Panchayat Union Elemantary School ,t.nallalam Voters ListMap Link Pazamukkal (r.v) & T.nallam (p) - Mariyamman Koil Street, T.nallam (p) Pazhimukkal Vellage - Reddiyar Street, Pazhimukkal Vellage (r.v) &t. Nallalamm (p) - Ayei Ammankoil Street, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) - New Kalani, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) - Nalliyammal Koil Street, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) -Alamarth Street, Pazhamukkal (r.v) & T.nallam (p) - Masuthi Street, Pazhamukkal (r.v) 7 T.nallam (p) - Sanganiyamman Koil Street
128Panchayat Union Elemantary School ,t.nallalam Voters ListMap Link Pazamukkal (r.v) & T.nallam (p) - Mariyamman Koil Street, T.nallam (p) Pazhimukkal Vellage - Reddiyar Street, Pazhimukkal Vellage (r.v) &t. Nallalamm (p) - Ayei Ammankoil Street, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) - New Kalani, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) - Nalliyammal Koil Street, Pazhimukkal (r.v) & T.nallalam (p) -Alamarth Street, Pazhamukkal (r.v) & T.nallam (p) - Masuthi Street, Pazhamukkal (r.v) 7 T.nallam (p) - Sanganiyamman Koil Street
129Gandhi Aided High School ,keezhsiviri Voters ListMap Link Kizhiseveri & Thenneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Arikaraith Street, Kizhiseveri (r.v) &thenneri(r.v) & Kizhiseveri (p) - Kazhindaith Street, Kizhiseveri & Thenneri(r.v) & Kizhiseveri (p) - Thanandai Street, Kizhiseveri & Thenneri (r.v) & Kizhiseveri (p) -Middle Street, Kizhiseveri & Thenneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Post Office Street, Keelsiviri & Thenneri(r.v) & Keelsiviri (p) - Vadavandai Street, Kizhiseveri & Thenari (r.v) Kizhisveri (p) - Throwbathi Ammankoil Street, Kizhiseveri Theneri (r.v) & Kizhivesri (p) - Odai Street, Kizhiseveri & Theneri (r.v) Kizhiveseri (p) - Malandai Street, Kizhiseveri & Theneri (r.v) & Kizhiveseri (p) - Muthumariyamman Koil Street, Kizhiveseri & Theneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Muthumariyamman Koil East Street, Kizhiveseri & Theneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Pothukalani Street, Kizhveseri & Theneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Sarikkar Vel Street, Kizhiseveri & Theneri (r.v) & Kizhiseveri (p) - Kalani North Street, Kizhveseri & Theneri (r.v) & Kizhiseveri (p) -Aari Kodai Street
130Govt.high School North Wing ,brammadesam Voters ListMap Link Parmmadesam (r.v) & (p) - Santhyai Thopu Street, Parmmadesam (r.v) & (p) -Throbathyaiamman Koil Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - Kambatham Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - Thopu Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - West Street, Perammadesam (r.v) & (p) - Mariyammankoil Street, Parmmadesam (r.v) & (p) -Eastkalani Street, Perammadesam (r.v) & (p) - West Street, Parmmadesam (r.v) & (p) -North Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - South Steet, Parmmadesam (r.v) & (p) -Puthiya Kalani Street, Bramadesam (r.v) & (p) - Salai Colony Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - Kalaiyammal Koil Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - Gakaiyamman Koil Street, Parmmadesam (r.v) & (p) - Kulakkari Street, Parmmadesam(r.v) & (p) -Marakanam Main Road
131Govt.high.school, South Wing ,brammadesam Voters ListMap Link Parmmadesam (r.v) & (p) - Bramadesam Puthiya Kalanistreet, Parmmadesam (r.v) & (p) - Berammadesam Salai Kalani, Parmmadesam (r.v) & (p) - Marriyamman Koil, Parmmadesam (r.v) & (p) - Rajampalaiyam Vellage, Brammadesan (r.v) & (p) -Vellakulam Marakkanam Road
132Panchayat Union Middle School, South Wing ,vanniper Voters ListMap Link Vannipper (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Vannipar (r.v) & (p) - Nadustreet, Vannipar (r.v) & (p) - Udaiyar Street, Vannipar (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Vannipar (r.v) & (p) - Setti Street, Vannipar (r.v) & (p) - Anilmashram Nagar, Vannipar (r.v) & (p) - Marakkanam Road, Vannipar (r.v) & (p) - Puthupakkam St, Vannipar (r.v) & (p) - Pudupakkam Kalani St, Vannipar (r.v) & (p) - Muthaliyar Street, Vannipar (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Vannipar (r.v) & (p) - Karumara Street, Vannipper (r.v) & (p) - Naduth Street
133Panchayat Union Middle School North Wing ,vanniper Voters ListMap Link Vannipper (r.v) & (p) - Puthu Colony St, Vannipar (r.v) & (p) - Nadu Colony St, Vannipper (r.v) & (p) - Old Colony St, Vannipper (r.v) & (p) - Erular Street
134Panchayat Union Elementary School ,enthur Voters ListMap Link Eanthur (r.v) & (p) - Gakaiyamman Koil Street, Eanthur (r.v) & (p) - Azhuveli Ammankoil Street, Eanthur (r.v) & (p) - Pagnai Koil Street, Eanthur (r.v) & (p) -Pillaiyar Koil Street, Eanthur (r.v) & (p) - School Street, Eanthur (r.v) & (p) - Aasari Street, Eanthur (r.v) & (p) - Markanam Road, Eanthur (r.v) & (p) - New Colony, Eanthur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Eanthur (r.v) & (p) - Valluvar Street
135Panchayat Union Middle School ,alankuppam Voters ListMap Link Alangakuoppam (r.v) & (p) - Marakkanm Road, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Long Street, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Thodith Street, Alangakuoppam (r.v) & (p) -Throbathiyamman Koil Street, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Meddustreet, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Napalaiyam Street, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Colony, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Kulakkari Street, Alangakuoppam (r.v) & (p) - Mathura Nyneemadu
136Panchayat Union Elementary School ,kurur Voters ListMap Link Gurur (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil Street, Gurur (r.v) & (p) - Venayarkovil Street, Gurur (r.v) & (p) - Groos Street, Gurur (r.v) & (p) - Balvadi Street (colony, Gurur (r.v) & (p) - Erularcolony (vapari), Gurur (r.v) & (p) - Adhithivedarcolony (vapari), Gurur (r.v) & (p) - Main Road (vapapari)
137Panchayat Union Elementary School ,vaidapakkam Voters ListMap Link Vaidappakkam (r.v) & (p) - Main Road, Vaidappakkam (r.v) & (p) - Pallivasak Street, Vaidappakkam (r.v) & (p) - Ameen Pettai Street, Vaidappakkam (r.v) & (p) -Adhithiravidar Colony, Vaidappakkam (r.v) & (p) - Easwarn Kovilveethi (chettaikulam), Vaidappakkam (r.v) & (p) - Chettikulam Mariyamman Kovil Street, Vaidappakkam (r.v) & (p) - Lalapettai
138Panchayat Union Middle School ,vadanerkunam Voters ListMap Link Vadanarkunam (r.v) & (p) - Kezhandai Veethi, Vadanarkunam (r.v) & (p) -Nayudustreet, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Ayyar Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) -Malandaistreet, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Post Office Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Erikoti Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Colony Marriyammankoilstreet
139Panchayat Union Middle School ,vadanerkunam Voters ListMap Link Vadanarkunam (r.v) & (p) - Aasari Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) -Throbathiyamman Koil Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Meddu Street, Vadanarkunam (r.v) & (p) - Gankaiyammankoil Street
140Panchayat Union Elementary School ,nallur Voters ListMap Link Nallur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Nallur (r.v) & (p) - Chinnatheru, Nallur (r.v) & (p) - Periyatheru, Nallur (r.v) & (p) - Mariyammal Koil Street Colony, Nallur (r.v) & (p) - Panthadu Main Road, Nallur (r.v) & (p) - Ramar Koil Street, Nallur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street (panthadu Colony
141Panchayat Union Elementary School ,nagalpakkam Voters ListMap Link Nagalpakkam (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil 2rd Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Vinaiyagar Koils Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) -Nagalpakkam Colony, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Vinayagar Koil Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Bajanai Koil Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Santhikappan Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Nagalpakkam (r.v0 & (p) -Eswaran Koil Street, Nagalpakkam (r.v) & (p) - Rayanallur Colony
142Panchayat Union Elementary School ,nagar Voters ListMap Link Nagar (r.v) & (p) - Eswaran Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Middle Street, Nagar (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Kuttakara Street, Nagar (r.v) & (p) -Nagavanna Perumal Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Mettutheru, Nagar (r.v) & (p) -Murugar Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - North Street, Nagar (r.v) & (p) - North Street
143Panchayat Union Elementary School ,nagar Voters ListMap Link Nagar (r.v) & (p) - Eswaran Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Middle Street, Nagar (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Kuttakara Street, Nagar (r.v) & (p) -Nagavanna Perumal Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Mettutheru, Nagar (r.v) & (p) -Murugar Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - North Street, Nagar (r.v) & (p) - North Street
144Panchayat Union Elementary School ,nagar Voters ListMap Link Nagar (r.v) & (p) - Gangaiyamman Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Kotras Street, Nagar (r.v) & (p) - Pallatheryux, Nagar (r.v) & (p) - Mettutheru, Nagar (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Nagar (r.v) & (p) - Ambuliyamman Koil Street, Nagar (r.v) & (p) -Nadutheruy, Nagar (r.v) & (p) - Kuttakara Street
145Panchayat Union Elementary School ,siruvadi Voters ListMap Link Siruvadai (r.v) & (p) - Selliyammal Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pallth Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pandarath Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pajanikovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Venakar Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Post Office Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Throbathi Amman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Nagar Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Masuuthi Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar First Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Teedeer Nagar 2 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar 3 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar 4 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Erular Colony Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Padaith Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Inthiranagar First Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Indranagar Second Street
146Panchayat Union Elementary School ,siruvadi Voters ListMap Link Siruvadai (r.v) & (p) - Selliyammal Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pallth Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pandarath Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Pajanikovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Venakar Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Post Office Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Throbathi Amman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Nagar Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Masuuthi Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar First Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Teedeer Nagar 2 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar 3 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Teedeer Nagar 4 Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Erular Colony Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Padaith Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Mariyamman Kovil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Inthiranagar First Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Indranagar Second Street
147Panchayat Union Elementary School ,siruvadi Voters ListMap Link Siruvadai (r.v) & (p) - Indhira Nagar 3rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Ammalamman Kovil Fisrt Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Ammalamman Kovil 2rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Ammalamman Kovil 3rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Murugan Kovil 1rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Murugan Kovil 2 Rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Murugan Kovil 3rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Murugan Kovil 4 Rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Murugan 5rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Nagar Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Usain Nagar, Siruvadi (r.v) & (p) - Usain Nagar 2nd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Marakanam Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Sathamangalam Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) - New Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Anna Nagar 1st Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Annanagar 2nd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Annanagar 3rd Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Murukeri Mariyamman Cross Street, Siruvadi (r.v) & (p) -Murukeri Mariyamman Koil Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Kolathur Road Street, Siruvadi (r.v) & (p) - Saminagar Kudiyiruppu Nagar
148Panchayat Union Elementary School, ,vadakodipakkam Voters ListMap Link Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Reddiyar Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) -Mariyamman Koil Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Vinakar Koil Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Madustreet, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Kulakary Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Erular Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) -Enaipusalai Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - New Colony Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Old Colony Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) -Thokupu Houscolony Street, Vadakodipakkam (r.v) & (p) - Nadunj Sali Street
149Panchayat Union Elementary School. ,asapur Voters ListMap Link Asapoor (r.v) & (p) - Ward 1 Maniyakarar Street, Aasapoor (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Aasapoor (r.v) & (p) - Colony Street, Aasapoor (r.v) & (p) - Mettu St, Aasapoor (p) - Thakka Mettu St, Aasapoor (r.v) & (p) - Otarpalayam Street, Aasapoor (r.v) & (p) - South Street, Aasapoor (r.v) & (p) - Ambedkar Street, Asapoor (r.v) & (p) -Chennai Hgihways Road
150Panchayat Union Middle School, ,alathur Voters ListMap Link Alathur (r.v) & (p) - Mayan Street, Alathur (r.v) & (p) - Ward 1 West Mada Veethi, Alathur (r.v) & (p) - North Mada Veethi, Alathur (r.v) & (p) - South Mada Veethi, Alathur (r.v) & (p) - East Mada Veethi, Alathur (r.v) & (p) - Chettiyar Street, Alathur (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Alathur (r.v) & (p) - Throwpathi Amman Koil Street, Alathur (r.v) & (p) - Thiruvalluvar Nagar (kootroad), Alathur (r.v) & (p) - North Colony Street, Alathur (r.v) & (p) - South Colony Street, Alathur (r.v) & (p) -Sakthinagar
151P.union Building. ,kolathur Voters ListMap Link Kolathur (r.v) & (p) - Thinanthobu Colony, Kolathur (r.v) & (p) - Kallumettu Colony, Kolathur (r.v) & (p) - Road Colony, Kolathur (r.v) & (p) - Kolathur Village, Kolathur (r.v) & (p) - Old Colony, Kolathur (r.v) & (p) - Erular Colony, Kolathur (r.v) & (p) -Sathamangalam Mariyamman Koil Street, Kolathur (r.v) & (p) - Sathamangalam Colony, Kolathur (r.v) & (p) - Vinayakar Koil Street, Kolathur (r.v) & (p) - Sadik Nagar, Kolathur (r.v) & (p) - Singa Nathal Vellage Colony, Kolathur (r.v) & (p) -Singanathal Village
152Panchayat Union Middle School, ,munnur Voters ListMap Link Munur (r.v) & (p) - Reddiyar Veethi, Munur (r.v) & (p) - Achari Veethi, Munur (r.v) & (p) - Thantu Mariyamman Koil Veethi, Munur (r.v) & (p) - Sannathi Veethi, Munur (r.v) & (p) - Agrakara Street, Munur (r.v) & (p) - Post Office Street, Munnur (r.v) & (p) - Mannaivali Veethi, Munnur (r.v) & (p) - Mariymman Koil Street
153Panchayat Union Middle School, ,munnur Voters ListMap Link Munnur (r.v) & (p) - Pallath Veethi, Munnur (r.v) & (p) - Ricemill Santhu Veethi, Munnur (r.v) & (p) - Medduth Street, Munnur (r.v) & (p) - M. G. R. Nagar, Munnur (r.v) & (p) - Puliyanththoobu Street, Munnur (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Munnur (r.v) & (p) - Kuyavar Street, Munnur (r.v) & (p) - Shcool Veethi
154Panchayat Union Middle School, ,munnur Voters ListMap Link Munnur (r.v) & (p) - Pilliyar Kulam, Munnur (r.v) & (p) - Mutham Palayam, Munnur (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Munnur (r.v) & (p) - Nadu Veethi, Munnur (r.v) & (p) - Matha Koil Veethi, Munnur (r.v) & (p) - Old Colony East Veethi, Munnur (r.v) & (p) - New Colony
155Panchayat Union Elementary School, ,aadavallikuthan Voters ListMap Link Aadavalli Koothan (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Aadavalli Koothan (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Aadavalli Koothan (r.v) & (p) - Adhidravidar Mariyamman Koil Street, Aadavalli Koothan (r.v) & (p) - Vanje Village, Aadavalli Koothan (r.v) & (p) - Soorapattu Main Road
156Panchayat Union Elementary School, ,adasal Voters ListMap Link Adasal (r.v) & (p) - Middl Street, Adasal (r.v) & (p) - Pajnai Koil Street, Adasal (r.v) & (p) - East Street, Adasal (r.v) & (p) - Odai Street, Adasal (r.v) & (p) - Main Road, Adasal (r.v) & (p) - Odai Street (v), Adasal (r.v) & (p) - Krukgu Street, Adasal (r.v) & (p) - Adasal Colony
157Panchayat Union Middle School, Omipper ,omipair Voters ListMap Link Oomipar (r.v) & (p) - Kamarajaveethi, Oomipar (r.v) & (p) - Northveethi, Oomipar (r.v) & (p) - Kulakaraiveethi, Oomipar (r.v) & (p) - Perumal Koil Veethi(n), Omiepar (r.v) & (p) - Perumal Koil Veethi (s), Omipar (r.v) & (p) - Marriyamman Koil Veethi, Omipar (r.v) & (p) - Periya Samy Koil Veethi, Oomepar - Ward No 3newcolony, Oomepar - Ward No 3 Gangaiyamman Koil Veethi
158Panchayat Union Elementary School, ,nadukuppam Voters ListMap Link Nadukuppam (r.v) & (p) - Vangalathu Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Kalathu Mattu Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Vallakulathu Street, Nadukuppam (r.v) & (p) -Newkudi Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Pajnai Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Vinayakar Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Nappalayam Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Medduth Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Thropathiyamman Koil Street
159Panchayat Union Elementary School, ,nadukuppam Voters ListMap Link Nadukuppam (r.v) & (p) - North Colony, Nadukuppam (r.v) & (p) - South Colony, Nadukuppam (r.v) & (p) - Thiropathaiyamman Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) -Vangalathu Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Newkudi Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Pajnai Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Vinayakar Koil Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Napalayam Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Mettuth Street
160Panchayat Union Elementary School, ,vandipalayam Voters ListMap Link Nadukuppam (r.v) & Vandi Palayam (p) - Mariyamman Koil Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - Vevaganathar Street, Nadukuppam (r.v) & Vandi Palayam (p) -Pillaiyar Koil Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - Vevaganathar 2nd St, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - North St, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - Kottikuppam Village, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - Pallath Street, Nadukuppam (r.v) & (p) - Mettu Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) -Podadalangakadu
161Panchayat Union Elementary School, ,vandipalayam Voters ListMap Link Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Mariyamman Koil Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalaiyam (p) - Vevaganthar 1rd Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Pillaiyar Koil Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Vevakanadhar 2rd Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - North Colony, Nadukuppam (r.v) & Vandipalayam (p) - South Colony, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Thoobu Street, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Davikulam Village, Nadukuppam (r.v) & Vandipalalyam (p) - Davikulam Colony
162Panchayat Union Elementary School, ,m.thirukkanur Voters ListMap Link Tirukkanur (r.v) & Kesavanayakan Palayan - Kesavanayaganpalayam, Tirukkanur (r.v) & (p) - Ttirukanur Village, Tirukkanur (r.v) & (p) - Kesavanayagarpalayam Kiramani Site, Tirukkanur (r.v) & (p) - Kesavanayagarpalayam South, Tirukkanur (r.v) & (p) -Kesavanayagarpalayam North Site, Tirukkanur (r.v) & (p) - Tirukkanur South Site
163Panchayat Union Middle School, South Side ,m.pudupakkam Voters ListMap Link M.puthuppakkam (r.v) & (p) - Keezhanda Street, M.puthuppakkam (r.v) & (p) -Middlstreet, M.puthuppakkam (r.v) & (p) - Melanda Street, M.puthuppakkam (r.v) & (p) - Kollaimedu, M.puthuppakkam (r.v) & (p) - East Colony, M.puthuppakkam (r.v) & (p) - South Colony, M.puthuppakkam (r.v) & (p) - North Colony
164Panchayat Union Middle School, ,kanthadu Voters ListMap Link Kanthadu (r.v) & (p) - Selliyammal Koil Street, Kanthadu (r.v) & (p) -Throwpathiamman Koil Street, Kanthadu (r.v) & (p) - Pillaiyar Koil Street, Kanthadu (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Kanthadu (r.v) & (p) - Tindaivanam Highway Road, Kanthadu (r.v) & (p) - Vazhai Thoppu Street
165Panchayat Union Middle School, ,kanthadu Voters ListMap Link Kanthadu (west (r.v) & (p)) - New Street, Kanthatu (west (r.v) & (p) - Od Street, Kanthatu (west) (r.v) & (p) - Kolumatu, Kanthatu (west) (r.v) & (p) - Ganimatu, Kanthadu (west) (r.v) & (p) - Eswarankoil Colony, Kanthadu (west) (r.v) & (p) -Mandahapattu
166Panchayat Union Middle School, ,kanthadu Voters ListMap Link Kanthadu (west (r.v) & (p)) - New Street, Kanthatu (west (r.v) & (p) - Od Street, Kanthatu (west) (r.v) & (p) - Kolumatu, Kanthatu (west) (r.v) & (p) - Ganimatu, Kanthadu (west) (r.v) & (p) - Eswarankoil Colony, Kanthadu (west) (r.v) & (p) -Mandahapattu
167Panchayat Union Middle School, ,kanthadu Voters ListMap Link Kanthadu East (r.v) & (p) - Annanagar, Kanthatu East (r.v) & (p) - Muthaliyar Pettai, Kanthatu East (r.v) & (p) - Pachaipayathan Kollai, Kanthadu (r.v) & (p) - Pilarimedu
168Panchayat Union Middle School, ,kanthadu Voters ListMap Link Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Gurumbaram Middle Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Mariamman Koil Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Perumal Koil Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) -Highways Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Kandanpalayam Village Mettu Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Kandanpalayam Village Palla Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Kandanpalayam Colony Palla Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Kandanpalayam Colony Mettu Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Pachapayeethukollai First Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Pachapayeethukollai Second Street, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Pachapayeethukollai Third St, Kanthadu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Pachapaithankollai Mariamman Koil St, Kanthatu West (r.v) & Kurumbaram (p) - Pachapaithankollai West St
169Panchayat Union Elementary School, ,(thalangadu)marakkanam Voters ListMap Link Markkanm (s.p) - Ward 2 Muttukadu Vellage, Markkanm (s.p) - Ward 2 Azhikankuppam, Markkanm (s.p) - Ward 2 Muttukatu Colony, Markkanm (s.p) - Ward 2 Thazhikatu Colony
170Panchayat Union Middle School, ,thazhankadu(karipalayam) Voters ListMap Link Markkanm (s.p) - Ward 1 Kaipanikuppam East Street, Markkanm (s.p) - Ward 1 Kaipanikuppam South Street, Markkanm (s.p) - Ward 1 Vasankuppam East Street, Markkanm (s.p) - Ward 1 Vasavankuppam Waststreet
171Panchayat Union Elementary School, ,thazhankadu(karipalayam) Voters ListMap Link Thazhankadu (r.v) & Markkanm (sp) - Ward 3 Periyar Salai, Thazhankadu (r.v) & Marakanam (s.p) - Ward 3 Naddamaikara Street, Thazhankadu (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 3 Giramani Street, Thazhankadu (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 3 Kaipani Colony, Thazhankadu (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 3 Kaipani Vellage, Thazhankadu (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 3 Naravakkam
172Panchayat Union Elementary School, ,karipalayam Voters ListMap Link Karipalayam (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 5 Marriyamman Koil Street, Karipalayam (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 5 Naddamaikarth Street
173Panchayat Union Elementary School. ,marakkanam Voters ListMap Link Karipalayam (r.v) & Marakanam (s.p) - Ward 5 Sald Office Road, Karipalayam (r.v) & Marakanam (sp) - Ward 6 Pajnaikoil Street, Karipalayam (r.v) & Marakanam (s.p) -Ward 6 Thradith Street, Karipalayam (r.v) & Marakanam (s.p) - Ward 6 Balakrishnamuthali Street, Karipalayam (r.v) & Marakanam (s.p) - Ward 6 Gonavayan Kuppam
174Government Higher Secondary School, ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (s.p) - Ward 8 Sannathi Street, Marakanam (s.p) - Ward 8 Erular Street, Marakanam (s.p) - Ward 8 Markedpadai Street, Marakanam (s.p) - Ward 8 Sald Street, Marakanam (s.p) - Ward 8 Pangalastreet
175Government Higher Secondary School. ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (sp) - Ward 11 Pondy Road, Marakanam (s.p) - Ward 11 Marriyamman Koil Street, Marakanam (s.p) - Ward 11 Medalveethi Waststreet, Marakanam (s.p) -Ward 11 Mettukarapllam, Marakanam (s.p) - Ward 11 Deerdeernagar
176Government Higher Secondary School. ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (sp) - Ward 11 Pondy Road, Marakanam (s.p) - Ward 11 Marriyamman Koil Street, Marakanam (s.p) - Ward 11 Medalveethi Waststreet, Marakanam (s.p) -Ward 11 Mettukarapllam, Marakanam (s.p) - Ward 11 Deerdeernagar
177Government Higher Secondary School, ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (s.p) - Ward 12 Mettu Street, Marakanam (s.p) - Ward 12 Saldroad Wast, Marakanam (s.p) - Ward 12 Tharumapuriroad, Marakanam (s.p) - Ward 12 Tidivanamroad, Marakanam (s.p) - Ward 12 Marakanikudai, Marakanam (s.p) - Ward 12 Santhikppar Koil Street, Marakanam (s.p) - Ward 12 Azhkarpallam, Marakanam (s.p) - Ward 12 Parumakoil Street
178P.u.elementary School,(new Building West Wing) ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (sp) - Ward 10 Sambuvali Colony, Marakanam (s.p) - Ward 10devarasugramani Street, Marakanam (s.p) - Ward 10 Mathakoil Street (north), Marakanam (s.p) - Ward 10 Mathakoil East Street
179P.u.elementary School,(new Additional Building) ,marakkanam Voters ListMap Link Marakanam (s.p) - Ward 10 Nagaran Street, Marakanam (s.p) - Ward 14 Marryamman Koil Street, Marakanam (s.p) - Ward14 Guravan Kudai, Marakanam (s.p) - Ward 14 Sori Kodsi
180Roman Katholika Elementary School,(north Side) ,marakanam Voters ListMap Link Marakanam (s.p) - Ward 16 Mandavaivazhi, Marakanam (s.p) - Ward 16 Poothan Street, Marakanam (s.p) - Ward 16 Sellanstreet, Marakanam (s.p) - Ward 16 Marriyamman Koil Street, Marakanam (s.p) - Ward 16 Kadiyanstreet, Marakanam (s.p) - Ward 16 Mudangistreet
181Adi Divida Welfare Middle School, ,kazhikuppam Voters ListMap Link Marakkanam (s.p) - Ward 17 Periya Mandavai, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Thuraiyan Thoppu, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Vidalanth Thoppu, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Mariyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Kazhikuppam Mettu Street, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Santhai Street, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Pachaiyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Ammachiyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Muruvan Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Agaram Road, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Kazhikuppam
182Adi Divida Welfare Middle School, ,kazhikuppam Voters ListMap Link Marakkanam (s.p) - Ward 17 Periya Mandavai, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Thuraiyan Thoppu, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Vidalanth Thoppu, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Mariyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Kazhikuppam Mettu Street, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Santhai Street, Marakkanam (s.p) - Ward 17 Pachaiyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Ammachiyamman Koil Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Muruvan Street, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Agaram Road, Marakkanam (s.p) - Ward 18 Kazhikuppam
183Panchayat Union Elementary School, ,ekkiyarkuppam Voters ListMap Link Marakkanam (s.p) - Ward 1 Ekiyarkuppam North Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Ekiyarkuppam East Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Ekiyarkuppam South Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Ekiyarkuppam Middle Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Ekiyarkuppam West Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Pudukuppam East Street, Marakkanam (s.p) - Ward 1 Pudukuppam West Street
184Panchayat Union Middle School,(new Building) ,aalappakkam Voters ListMap Link Alapakkam (r.v) & (p) - Alapakkamvillage, Alapakkam (r.v) & (p) - Aachikadu Village, Alapakkam (r.v) & (p) - E.c.r. Road, Alapakkam (r.v) & (p) - Jaganathapuram, Alapakkam (r.v) & (p) - Kiramani Street, Alapakkam (r.v) & (p) - Bharathi Nagar, Alapakkam (r.v) & (p) - Kattukollai
185Panchayat Union Middle School, ,aalappakkam Voters ListMap Link Alapakkam (r.v) & (p) - Alapakkamvillage, Alapakkam (r.v) & (p) - Aachikadu Village, Alapakkam (r.v) & (p) - E.c.r. Road, Alapakkam (r.v) & (p) - Jaganathapuram, Alapakkam (r.v) & (p) - Kiramani Street, Alapakkam (r.v) & (p) - Bharathi Nagar, Alapakkam (r.v) & (p) - Kattukollai
186Panchayat Union Elementary School, ,panichamedu Voters ListMap Link Panichamedu (r.v) & (p) - Vampa Manalmettu Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Ecr East Colony Village Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Civil Supply Shop Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Kamman Koil Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Perumal Koil Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Panichamedu (r.v) & (p) -Rangapillai Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Panichamedu Road Street, Panichamedu (r.v) & (p) - Panichamedu Kuppam, Panichamedu (r.v) & (p) - Chettiyar Street
187Panchayat Union Elementary School, ,keelpettai Voters ListMap Link Keezpettai (r.v) & (p) - Ecr East Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Ecr West Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Mettu Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Keezpettai Kuppam, Keezpettai (r.v) & (p) - Pillayar Koil Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Murugan Koil Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Quatares Street, Keezpettai (r.v) & (p) - Ayyanar Koil Street
188Panchayat Union Elementary School, ,urani Voters ListMap Link Oorani (r.v) & (p) - Oorani Village, Oorani (r.v) & (p) - Athikuppam Sanarapalayam, Oorani (r.v) & (p) - Vada Agaram Village, Oorani (r.v) & (p) - Vada Agaram Saranapalayam, Oorani (r.v) & (p) - Oorani Colony, Oorani (r.v) & (p) - Palakadu
189Government Higher Secondary School. ,anumanthai Voters ListMap Link Anumanthai (r.v) & (p) - Vadakuthoppu, Anumanthai (r.v) & (p) - Pajanai Koil Street, Anumanthai (r.v) & (p) - Vao Street, Anumanthai (r.v) & (p) - Therku Thoppukal
190Government Higher Secondary School, ,anumanthai Voters ListMap Link Anumanthai (r.v) & (p) - Pajanai Koil Street, Anumanthai (r.v) & (p) - Vao Street, Anumanthai (r.v) & (p) - North Street, Anumanthai (r.v) & (p) - South Thoppu, Anumanthai (r.v) & (p) - Colony
191Government Higher Secondary School, ,anumanthai Voters ListMap Link Anumanthai (r.v) & (p) - Kalliyankuppam Village, Anumanthai (r.v) & (p) - Fisherman Kuppam Village
192Government Higher Secondary School, ,anumanthai Voters ListMap Link Anumanthai (r.v) & (p) - Kalliyankuppam Village, Anumanthai (r.v) & (p) - Fisherman Kuppam Village
193Panchayat Union Elementary School, ,cheyyankuppam Voters ListMap Link Cheyangkuppam (r.v) & (p) - Otri Street, Cheyankuppam (r.v) & (p) - Marriyamman Koil Street, Cheyangkuppam (r.v) & (p) - Kaliyamman Koil Street, Cheyangkuppam (r.v) & (p) - Cheiyalamman Koil Street, Cheyangkuppam (r.v) & (p) - Kattukoillai, Chayangkuppam (r.v) & (p) - Pallivasal Part
194Panchayat Union Elementary School, ,chettikuppam Voters ListMap Link Chettikuppam (r.v) & (p) - Chenkanikuppam Koil Street, Chettikuppam (r.v) & (p) -Muthalamman Koil Street, Chettikuppam (r.v) & (p) - Ellaikappam Street, Chettikuppam (r.v) & (p) - Pallivasal Street, Chettikuppam (r.v) & (p) - Ambethkar Street
195Panchayat Union Elementary School, ,chettikuppam Voters ListMap Link Chettikuppam Madura (r.v) & Chetinagar (p) - East Street, Chettikuppam Madura (r.v) & Chetinagar (p) - West Street, Chettikuppam Madura (r.v) & Chetiknagar (p) - Old Fisherman Colony, Chettikuppam Madura (r.v) & Chetinagar (p) - Kanniyamman Street
196Government High School, ,koonimedu Voters ListMap Link Koonimadu (r.v) & (p) - Karumari Street, Koonimedu (r.v) & (p) - Ecr Main Road, Koonimedu (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Koonimedu (r.v) & (p) -E.x.karanam Street, Koonimedu (r.v) & (p) - Ayyar St
197Government High School, ,koonimedu Voters ListMap Link Koonimedu (r.v) & (p) - Thider Nagar Vambsai, Koonimedu (r.v) & (p) - Tana Nagar, Koonimedu (r.v) & (p) - Koonimadu West St, Koonimedu (r.v) & (p) - Ambathgar Nalavenba St, Koonimedu (r.v) & (p) - Nochikuppam St, Koonimedu (r.v) & (p) -Marriyamman Koil St
198Panchayat Union Elementary School, ,koonimedu Voters ListMap Link Koonimedu (r.v) & (p) - Raghiya Suilthan St, Koonimedu (r.v) & (p) - Thiu Suilthan St, Koonimedu (r.v) & (p) - Tharga Street, Koonimedu (r.v) & (p) - E.c.r Main Road, Koonimedu (r.v) & (p) - Mavoly St, Koonimedu (r.v) & (p) - Thideer Nagar, Koonimedu (r.v) & (p) - Vampa Nager, Koonimedu (r.v) & (p) - Ranganathanpuram
199Panchayat Union Elementary School, ,koonimedu Voters ListMap Link Koonimedu (r.v) & (p) - Thedir Nagar, Koonimedu (r.v) & (p) - Ranganathapuram, Koonimedu (r.v) & (p) - Kamal Kollai, Koonimedu (r.v) & (p) - Chevidal Kuppam, Koonimedu (r.v) & (p) - Lake Medu, Koonimedu (r.v) & (p) - Karaimedu
200Panchayat Union Elementary School, ,madhura Koonimedukuppam Voters ListMap Link Koonimedu (r.v) & (p) - Koonimedukuppam Temporary Colony, Koonimedu (r.v) & (p) - Koonimedu Kuppam Main Road
201Panchayat Union Elementary School, ,keelputhupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Monniyanpettai Main Road, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Monniyanpettai Pillayar Koil Street, Kilputhupattu (r.v) & (p) - Monnaian Pettai Pilliyarkoil Street, Keilputhpattu (r.v) & (p) - Monnian Paettai Pilliyar Koil Street, Kilputhupattu (r.v) & (p) - Monnianpettai Pilliyarkoil Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Monnaiyanpettai Mariyamman Koil (south), Kilputhupattu (r.v) & (p) -Kilputhupattu Mariyamman Koil Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Pudu Nagar
202Panchayat Union Noon Meal Center, ,keelpudupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Mariyamman Koil Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Melandai Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ricemill Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Kiramani Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ecr West, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ecr East, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Keezputhupattu Chavadi, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Pudunagar, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Kottakara Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Mookkar Street
203Panchayat Union Elementary School, ,keelputhupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ellaitharisu, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Pudukuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Thirthavari Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Savadi Post Office Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Middle Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Mariyamman Koil Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Anichan Kuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Rice Mill Street
204Panchayat Union Elementary School, ,keelputhupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ellaitharisu, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Pudukuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Thirthavari Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Savadi Post Office Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Middle Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Chavadi Mariyamman Koil Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Anichan Kuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Rice Mill Street
205Panchayat Office, ,keelputhupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Gengai Nagar Village, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Gengai Nagar Colony, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Mudaliyar Kuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manchakuppam Ecr Road West, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Ecr Road East, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony Mariyamman Koil, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony Middle Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony North Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ranganathapuram
206Panchayat Office, ,keelputhupattu Voters ListMap Link Keezputhupattu (r.v) & (p) - Gengai Nagar Village, Keezputhupattu (r.v) & (p) -Gengai Nagar Colony, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Mudaliyar Kuppam, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manchakuppam Ecr Road West, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Ecr Road East, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony Mariyamman Koil, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony Middle Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Manjakuppam Colony North Street, Keezputhupattu (r.v) & (p) - Ranganathapuramடாப் 10 செய்திகள்

பார்வையாளர்கள்